પરિણામ કૉપિ કર્યું

ઘાતાંક કેલ્ક્યુલેટર

મફત ઓનલાઈન ટૂલ જે તમને ઘાતાંકને સંડોવતા ગણતરીઓ કરવામાં મદદ કરે છે, જે સંખ્યાના પુનરાવર્તિત ગુણાકારને જાતે લખવાની ટૂંકી રીત છે.

પરિણામ
0.00

ઘાતાંકની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

ઘાતાંકની ગણતરી કરવા માટે, તમારે આધાર નંબર અને ઘાત અથવા ઘાતનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. ઘાતાંક માટે મૂળભૂત સૂત્ર છે:

a^n

જ્યાં "a" એ આધાર નંબર છે અને "n" ઘાત અથવા ઘાત છે.

ઘાતાંકના મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે, તમે આધાર નંબર "a" ના પુનરાવર્તિત ગુણાકારનો ઉપયોગ "n" વખત કરી શકો છો. દાખ્લા તરીકે:

2^3 = 2 x 2 x 2 = 8

આ કિસ્સામાં, 2 એ આધાર નંબર છે અને 3 એ ઘાત અથવા ઘાત છે.

વૈકલ્પિક રીતે, તમે કેલ્ક્યુલેટર અથવા કમ્પ્યુટર પર પાવર ફંક્શનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પાવર ફંક્શન ઘણીવાર "^" પ્રતીક દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેલ્ક્યુલેટર અથવા કમ્પ્યુટર પર 2^3 ની ગણતરી કરવા માટે, તમે દાખલ કરશો:

2^3

અને પરિણામ 8 હશે.

ઘાતાંક નકારાત્મક અથવા અપૂર્ણાંક પણ હોઈ શકે છે. ઋણ ઘાતાંકની ગણતરી કરવા માટે, તમે ધન ઘાતાંક સુધી ઉભા કરેલા આધારના પરસ્પરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. દાખ્લા તરીકે:

2^-3 = 1 / 2^3 = 0.125

અપૂર્ણાંક ઘાતાંકની ગણતરી કરવા માટે, તમે રૂટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. દાખ્લા તરીકે:

4^(1/2) = √4 = 2

આ કિસ્સામાં, 4 એ આધાર સંખ્યા છે અને 1/2 એ અપૂર્ણાંક ઘાતાંક અથવા ઘાત છે, જે 4 ના વર્ગમૂળની સમકક્ષ છે.