Výsledek zkopírován

Kalkulačka exponentů

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže provádět výpočty zahrnující exponenty, což je zkrácený způsob zápisu opakovaného násobení samotného čísla.

Výsledek
0,00

Jak vypočítat exponent?

Pro výpočet exponentu musíte použít základní číslo a exponent nebo mocninu. Základní vzorec pro exponent je:

a^n

kde "a" je základní číslo a "n" je exponent nebo mocnina.

Pro výpočet hodnoty exponentu můžete použít opakované násobení základního čísla "a" sám o sobě "n" krát. Například:

2^3 = 2 x 2 x 2 = 8

V tomto případě je 2 základní číslo a 3 je exponent nebo mocnina.

Případně můžete použít funkci mocniny na kalkulačce nebo počítači. Funkce napájení je často označena symbolem "^". Například pro výpočet 2^3 na kalkulačce nebo počítači byste zadali:

2^3

a výsledek by byl 8.

Exponenty mohou být také záporné nebo zlomkové. K výpočtu záporného exponentu můžete použít převrácenou hodnotu základu zvýšeného na kladný exponent. Například:

2^-3 = 1 / 2^3 = 0.125

K výpočtu zlomkového exponentu můžete použít funkci root. Například:

4^(1/2) = √4 = 2

V tomto případě je 4 základní číslo a 1/2 je zlomkový exponent nebo mocnina, která je ekvivalentní druhé odmocnině ze 4.