Výsledek zkopírován

Kalkulačka vzdálenosti mezi dvěma body

Bezplatné online nástroj, který vám pomůže vypočítat vzdálenost mezi dvěma body ve dvourozměrném souřadnicovém systému. Tyto dva body jsou určeny svými souřadnicemi, které jsou dány jako (x1, y1) a (x2, y2).

Vzdálenost
0,00

Jak vypočítat vzdálenost mezi dvěma body?

Vzdálenost mezi dvěma body ve dvourozměrném souřadnicovém systému je délka přímky, která spojuje dva body. Vypočítává se pomocí Pythagorovy věty, která říká, že v pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina přepony (nejdelší strana) rovna součtu čtverců ostatních dvou stran.

Vzdálenost mezi dvěma body může být vypočítaná pomocí následujícího vzorce:

vzdálenost = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

kde √ představuje funkci druhé odmocniny.

Řekněme například, že chceme najít vzdálenost mezi body (3, 4) a (8, 12).

Pomocí vzorce vzdálenost = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9,43

Proto vzdálenost mezi dvěma body (3, 4) a (8, 12) je přibližně 9,43.