Výsledek zkopírován

Kalkulačka obvodu a plochy

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže vypočítat obvod a plochu kruhu na základě jeho poloměru.

r
Obvod (c)
0,00
Plocha
0,00
Průměr
0,00

Jaký je obvod kruhu?

Obvod kruhu je vzdálenost kolem vnějšího okraje nebo hranice kruhu. Je to celková délka obvodu kruhu. Obvod se vypočítá podle vzorce:

Obvod = 2 x π x r

kde r je poloměr kružnice a π (pi) je matematická konstanta, která se přibližně rovná 3,14.

Obvod je důležitou vlastností kruhu a používá se v různých matematických a vědeckých výpočtech zahrnujících kruhy, jako je zjištění délky oblouku, plochy výseče nebo objemu válce.

Jaká je plocha kruhu?

Plocha kruhu je celkové množství prostoru uvnitř hranice nebo obvodu kruhu. Vypočítá se pomocí vzorce:

Plocha = π x r^2

kde r je poloměr kružnice a π (pi) je matematická konstanta, která se přibližně rovná 3,14.