Резултатът е копиран

Калкулатор за обиколка и площ

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите обиколката и площта на кръг въз основа на неговия радиус.

r
Обиколка (c)
0,00
Площ
0,00
Диаметър
0,00

Каква е обиколката на кръг?

Обиколката на кръга е разстоянието около външния ръб или границата на кръга. Това е общата дължина на периметъра на кръга. Обиколката се изчислява по формулата:

Обиколка = 2 x π x r

където r е радиусът на окръжността и π (pi) е математическа константа, която е приблизително равна на 3,14.

Обиколката е важно свойство на кръга и се използва в различни математически и научни изчисления, включващи кръгове, като например намиране на дължина на дъга, площ на сектор или обем на цилиндър.

Каква е площта на кръг?

Площта на кръг е общото количество пространство вътре в границата или обиколката на кръга. Изчислява се по формулата:

Площ = π x r^2

където r е радиусът на окръжността и π (pi) е математическа константа, която е приблизително равна на 3,14.