Резултатът е копиран

Average Calculator

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите средната (средна) стойност на набор от цели числа.

Средно
0,00
Сума
0,00
Преброяване
0

Как да изчислите средната стойност?

За да изчислите средната стойност (известна още като средна стойност) на набор от числа, изпълнете следните стъпки:

  1. Събирайте всички числа в набора.
  2. Пребройте колко числа има в набор.
  3. Разделете сбора на броя.

Ето формулата:

Средно = (Сума от всички числа) / (Брой числа)

Например, да кажем, че имате следния набор от числа: 4, 7, 2, 9, 5.

  1. Събирайте всички числа в набора: 4 + 7 + 2 + 9 + 5 = 27
  2. Пребройте колко числа има в набора: Има 5 числа в набора.
  3. Разделете сумата на броя: 27 / 5 = 5,4

Следователно средната (или средната) стойност на този набор от числа е 5,4.