Резултатът е копиран

Калкулатор за правоъгълен триъгълник

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите различните свойства на правоъгълен триъгълник.

abc
c
0,00
Площ
0,00
Периметър
0,00

Какво е правоъгълен триъгълник?

Правоъгълният триъгълник е триъгълник, чийто ъгъл е 90 градуса (прав ъгъл). Страната срещу правия ъгъл се нарича хипотенуза, а другите две страни се наричат катети.

Правоъгълните триъгълници се използват в много области на математиката, науката и инженерството. Например в геометрията тригонометричните функции (като синус, косинус и тангенс) се дефинират въз основа на съотношенията на страните на правоъгълен триъгълник. Във физиката правоъгълните триъгълници се използват за изчисляване на сили и скорости в двумерни проблеми с движението.

Какво е Питагоровата теорема?

Питагоровата теорема е фундаментална теорема в математиката, която описва връзката между страните на правоъгълен триъгълник. Той гласи, че квадратът на дължината на хипотенузата (страната срещу правия ъгъл) е равен на сумата от квадратите на дължините на другите две страни (катетите).

В математически термини Питагоровата теорема може да се изрази като:

a² + b² = c²

където "a" и "b" са дължините на двата катета на правоъгълния триъгълник, а "c" е дължината на хипотенузата.

Тази теорема е кръстена на древногръцкия математик Питагор, на когото се приписва нейното откритие, въпреки че теоремата е била известна на вавилонците и индианците много преди Питагор. Питагоровата теорема се използва широко в различни области, включително геометрия, тригонометрия и физика, и има множество практически приложения.