Resultat kopieret

Lommeregner for retvinklet trekant

Gratis onlineværktøj, der hjælper dig med at beregne de forskellige egenskaber af en retvinklet trekant.

abc
Ryd
c
0,00
Area
0,00
Perimeter
0,00

Hvad er retvinklet trekant?

En retvinklet trekant er en trekant, der har en af sine vinkler, der måler 90 grader (en ret vinkel). Siden modsat den rette vinkel kaldes hypotenusen, og de to andre sider kaldes benene.

Rette trekanter bruges inden for mange områder af matematik, naturvidenskab og teknik. For eksempel i geometri er de trigonometriske funktioner (såsom sinus, cosinus og tangens) defineret ud fra forholdet mellem siderne i en retvinklet trekant. I fysik bruges retvinklede trekanter til at beregne kræfter og hastigheder i todimensionelle bevægelsesproblemer.

Hvad er Pythagoras sætning?

Pythagoras sætning er en grundlæggende sætning i matematik, der beskriver forholdet mellem siderne i en retvinklet trekant. Den siger, at kvadratet af længden af hypotenusen (siden modsat den rette vinkel) er lig med summen af kvadraterne af længderne af de to andre sider (benene).

I matematiske termer kan Pythagoras sætning udtrykkes som:

a² + b² = c²

hvor "a" og "b" er længden af de to ben i den retvinklede trekant, og "c" er længden af hypotenusen.

Denne sætning er opkaldt efter den antikke græske matematiker Pythagoras, som er krediteret for dens opdagelse, selvom sætningen var kendt af babylonierne og indianerne længe før Pythagoras. Pythagoras sætning er meget udbredt inden for forskellige områder, herunder geometri, trigonometri og fysik, og har adskillige praktiske anvendelser.