Resultat kopieret

Diagonal af et rektangel Lommeregner

Gratis onlineværktøj, der hjælper dig med at beregne længden af ​​diagonalen af ​​et rektangel baseret på dets bredde og højde.

hwd
Ryd
Diagonal (d)
0,00

Hvordan beregner man længden af ​​diagonalen af ​​et rektangel?

For at beregne længden af ​​diagonalen af ​​et rektangel kan du bruge Pythagoras sætning, som siger, at kvadratet på længden af ​​hypotenusen (i dette tilfælde diagonalen) af en retvinklet trekant er lig med summen af kvadrater af længderne af de to andre sider.

I tilfælde af et rektangel danner diagonalen en retvinklet trekant med rektanglets bredde og højde som de to andre sider. Derfor kan du bruge Pythagoras sætning til at beregne længden af ​​diagonalen som følger:

d² = w² + h²

For at få den faktiske længde af diagonalen skal du tage kvadratroden af ​​begge sider af ligningen:

d = √(w² + h²)

Denne formel vil give dig længden af ​​rektanglets diagonal, i samme måleenhed som rektanglets bredde og højde. Du kan bruge en lommeregner eller en online diagonal af en rektangelregner til at forenkle beregningerne.

Hvad er et gyldent rektangel?

Et gyldent rektangel er et rektangel, hvis længde-til-bredde-forhold er lig med det gyldne snit, cirka 1,618. Det gyldne snit er et matematisk begreb, der er blevet undersøgt siden oldtiden og menes at have æstetiske og harmoniske egenskaber. Det er angivet med det græske bogstav phi (φ).

I et gyldent rektangel er den længere side cirka 1,618 gange længden af ​​den kortere side. Dette forhold menes at være æstetisk tiltalende og findes ofte i kunst og arkitektur, da det menes at skabe en følelse af balance og harmoni.

Gyldne rektangler har også unikke geometriske egenskaber. Hvis du skærer en firkant af et gyldent rektangel, er det resterende rektangel også et gyldent rektangel. Denne egenskab er kendt som selvlighed, og den opstår, fordi forholdet mellem længderne af siderne af det oprindelige rektangel er det samme som forholdet mellem længderne af siderne af det resterende rektangel.