Resultat kopieret

Buelængdeberegner

Gratis onlineværktøj, der hjælper dig med at beregne længden af ​​en cirkelbue, givet dens radius og buens vinkel i grader eller radianer.

θrs
Ryd
Buelængde (s)
0,00
Kordelængde
0,00
Sektorområde
0,00

Hvad er buelængde?

Buelængde er afstanden langs den buede linje eller bue, der udgør en del af en cirkels omkreds. I geometri er en bue defineret som en del af en cirkels omkreds. Buelængden er afstanden langs buen mellem to endepunkter.

Længden af en bue afhænger af radius af cirklen og målet for den centrale vinkel, der underspænder buen. Den centrale vinkel er den vinkel, der dannes af to radier af cirklen, med toppunktet i midten af cirklen.

For at beregne længden af en bue kan du bruge formlen:

Buelængde = (midtervinkel / 360) x (2 x pi x radius)

hvor midtervinklen måles i grader, pi er en matematisk konstant omtrent lig med 3,14, og radius er afstanden fra centrum af cirklen til ethvert punkt på omkredsen.

Buelængde bruges i forskellige felter, såsom geometri, trigonometri, fysik og teknik, til at bestemme afstanden langs en kurve eller bue.