Eredmény másolva

ívhossz kalkulátor

Ingyenes online eszköz, amely segít kiszámítani egy körív hosszát, figyelembe véve annak sugarát és az ív szögét fokban vagy radiánban.

θrs
Ívhossz (s)
0,00
Húrhossz
0,00
Szektor terület
0,00

Mi az ívhossz?

Az ív hossza a kör kerületének egy részét alkotó görbe vonal vagy ív mentén mért távolság. A geometriában az ív a kör kerületének egy része. Az ív hossza az ív mentén két végpont közötti távolság.

Az ív hossza a kör sugarától és az ívet bezáró középső szög mértékétől függ. A középső szög az a szög, amelyet a kör két sugara alkot, és a csúcs a kör középpontjában van.

Az ív hosszának kiszámításához használhatja a következő képletet:

Ívhossz = (középszög / 360) x (2 x pi x sugár)

ahol a középponti szöget fokban mérjük, a pi egy matematikai konstans körülbelül 3,14, a sugár pedig a kör középpontja és a kerület bármely pontja közötti távolság.

Az ívhosszt különféle területeken használják, például geometriában, trigonometriában, fizikában és mérnöki tudományokban, a görbe vagy ív mentén mért távolság meghatározására.