Tulemus kopeeritud

Kaare pikkuse kalkulaator

Tasuta veebitööriist, mis aitab arvutada ringi kaare pikkust, arvestades selle raadiust ja kaare nurka kraadides või radiaanides.

θrs
kaare pikkus (s)
0,00
kõõlu pikkus
0,00
sektori ala
0,00

Mis on kaare pikkus?

Kaare pikkus on kaugus piki kõverat joont või kaare, mis moodustab osa ringi ümbermõõdust. Geomeetrias on kaar defineeritud kui osa ringi ümbermõõdust. Kaare pikkus on kaugus piki kaare kahe lõpp-punkti vahel.

Kaare pikkus oleneb ringi raadiusest ja kaare all oleva kesknurga mõõdust. Kesknurk on nurk, mille moodustavad ringi kaks raadiust, mille tipp asub ringi keskel.

Kaare pikkuse arvutamiseks võite kasutada valemit:

Kaare pikkus = (kesknurk / 360) x (2 x pi x raadius)

kus kesknurka mõõdetakse kraadides, pi on matemaatiline konstant on ligikaudu võrdne 3,14 ja raadius on kaugus ringi keskpunktist ümbermõõdu mis tahes punktini.

Kaare pikkust kasutatakse erinevates valdkondades, nagu geomeetria, trigonomeetria, füüsika ja tehnika, et määrata kaugust piki kõverat või kaare.