Tulemus kopeeritud

Täisnurkse kolmnurga kalkulaator

Tasuta võrgutööriist, mis aitab arvutada täisnurkse kolmnurga erinevaid omadusi.

abc
c
0,00
Piirkond
0,00
Perimeeter
0,00

Mis on täisnurkne kolmnurk?

Täisnurkne kolmnurk on kolmnurk, mille üks nurkadest on 90 kraadi (täisnurk). Täisnurga vastas olevat külge nimetatakse hüpotenuusiks ja kahte ülejäänud külge nimetatakse jalgadeks.

Täisnurkseid kolmnurki kasutatakse paljudes matemaatika, loodusteaduste ja tehnika valdkondades. Näiteks geomeetrias määratakse trigonomeetrilised funktsioonid (nt siinus, koosinus ja puutuja) täisnurkse kolmnurga külgede suhete alusel. Füüsikas kasutatakse täisnurkseid kolmnurki jõudude ja kiiruste arvutamiseks kahemõõtmelistes liikumisülesannetes.

Mis on Pythagorase teoreem?

Pythagorase teoreem on matemaatika põhiteoreem, mis kirjeldab täisnurkse kolmnurga külgede vahelist suhet. Selles öeldakse, et hüpotenuusi pikkuse ruut (täisnurga vastaskülg) on võrdne kahe ülejäänud külje (jalgade) pikkuste ruutude summaga.

Matemaatilises mõttes võib Pythagorase teoreemi väljendada järgmiselt:

a² + b² = c²

kus "a" ja "b" on täisnurkse kolmnurga kahe jala pikkused ning "c" on hüpotenuusi pikkus.

See teoreem on oma nime saanud Vana-Kreeka matemaatiku Pythagorase järgi, kellele omistatakse selle avastamist, kuigi babüloonlased ja indiaanlased teadsid seda teoreemi juba ammu enne Pythagorast. Pythagorase teoreemi kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades, sealhulgas geomeetrias, trigonomeetrias ja füüsikas, ning sellel on palju praktilisi rakendusi.