Rezultat kopiran

Kalkulator pravokutnog trokuta

Besplatni online alat koji vam pomaže izračunati različita svojstva pravokutnog trokuta.

abc
c
0,00
Površina
0,00
Opseg
0,00

Što je pravokutni trokut?

Pravokutni trokut je trokut čiji jedan od kutova iznosi 90 stupnjeva (pravi kut). Stranica nasuprot pravog kuta naziva se hipotenuza, a druge dvije stranice katete.

Pravokutni trokuti koriste se u mnogim područjima matematike, znanosti i inženjerstva. Na primjer, u geometriji, trigonometrijske funkcije (kao što su sinus, kosinus i tangens) definirane su na temelju omjera stranica pravokutnog trokuta. U fizici se pravokutni trokuti koriste za izračunavanje sila i brzina u dvodimenzionalnim problemima gibanja.

Što je Pitagorin teorem?

Pitagorin teorem temeljni je teorem u matematici koji opisuje odnos između stranica pravokutnog trokuta. Kaže da je kvadrat duljine hipotenuze (stranice nasuprot pravog kuta) jednak zbroju kvadrata duljina druge dvije stranice (kateta).

U matematičkim terminima, Pitagorin teorem može se izraziti kao:

a² + b² = c²

gdje su "a" i "b" duljine dviju kateta pravokutnog trokuta, a "c" je duljina hipotenuze.

Ovaj je teorem dobio ime po starogrčkom matematičaru Pitagori, koji je zaslužan za njegovo otkriće, iako su teorem poznavali Babilonci i Indijci davno prije Pitagore. Pitagorin teorem naširoko se koristi u raznim područjima, uključujući geometriju, trigonometriju i fiziku, te ima brojne praktične primjene.