Rezultat kopiran

Kalkulator kvocijenta i ostatka

Besplatni online alat koji vam pomaže podijeliti dva broja i odrediti kvocijent i ostatak dijeljenja.

Kvocijentom
0
Ostatkom
0,00

Kvocijent i ostatak

U matematici, kada jedan broj (dividendu) podijelimo s drugim brojem (djelitelj), možemo dobiti dva rezultata: kvocijent i ostatak.

Kvocijent predstavlja koliko puta djelitelj ravnomjerno ide u dividendu, dok ostatak predstavlja iznos koji preostane nakon dijeljenja što je više moguće s djeliteljem.

Na primjer, ako podijelimo 23 s 5, kvocijent je 4, a ostatak je 3. To znači da 5 ulazi u 23 četiri puta, a 3 preostaje.

Ovo dijeljenje možemo izraziti pomoću sljedeće jednadžbe:

23 = 5 × 4 + 3

Ovdje je 4 kvocijent, a 3 ostatak.

Općenito, ako podijelimo broj a drugim brojem b, možemo to izraziti kao:

a = b × q + r

gdje je q kvocijent, a r ostatak.