Rezultat kopiran

Kalkulator volumena cilindra

Besplatan mrežni alat koji vam pomaže izračunati volumen cilindra na temelju njegove visine i radijusa.

rh
Volumen
0,00
Promjer
0,00

Formula to calculate the volume of a cylinder

The formula to calculate the volume of a cylinder is:

V = πr^2h

where V is the volume, r is the radius of the circular base of the cylinder, h is the height of the cylinder, and π (pi) is a mathematical constant approximately equal to 3.14159.

To use this formula, you need to know the values of the radius and height of the cylinder. Simply substitute those values into the formula and solve for the volume, which will be in cubic units (e.g., cubic centimeters, cubic inches, cubic meters, etc.).

Koliki je obujam cilindra?

Volumen cilindra odnosi se na količinu prostora koji zauzima cilindar. Cilindar je trodimenzionalni geometrijski oblik koji ima dvije paralelne kružne baze jednake veličine povezane zakrivljenom površinom. Volumen cilindra može se izračunati pomoću formule V = πr^2h, gdje je "r" polumjer kružne baze, a "h" je visina cilindra. "π" je matematička konstanta koja je približno jednaka 3,14159.

Za izračun volumena cilindra, možete pomnožiti površinu kružne baze (πr^2) s visinom cilindra (h). Rezultat je volumen cilindra u kubnim jedinicama. Volumen cilindra obično se koristi u stvarnim aplikacijama kao što je izračunavanje količine tekućine koja se može nalaziti u cilindričnom spremniku, količina betona potrebna za punjenje cilindričnog stupa ili izračunavanje količine zraka potrebnog za napuhavanje cilindričnog balona.