Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής όγκου κυλίνδρου

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε τον όγκο ενός κυλίνδρου με βάση το ύψος και την ακτίνα του.

rh
Όγκος
0,00
Διάμετρος
0,00

Formula to calculate the volume of a cylinder

The formula to calculate the volume of a cylinder is:

V = πr^2h

where V is the volume, r is the radius of the circular base of the cylinder, h is the height of the cylinder, and π (pi) is a mathematical constant approximately equal to 3.14159.

To use this formula, you need to know the values of the radius and height of the cylinder. Simply substitute those values into the formula and solve for the volume, which will be in cubic units (e.g., cubic centimeters, cubic inches, cubic meters, etc.).

Ποιος είναι ο όγκος ενός κυλίνδρου;

Ο όγκος ενός κυλίνδρου αναφέρεται στο μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει ένας κύλινδρος. Ο κύλινδρος είναι ένα τρισδιάστατο γεωμετρικό σχήμα που έχει δύο παράλληλες κυκλικές βάσεις ίσου μεγέθους που συνδέονται με μια καμπύλη επιφάνεια. Ο όγκος ενός κυλίνδρου μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο V = πr^2h, όπου "r" είναι η ακτίνα της κυκλικής βάσης και "h" το ύψος του κυλίνδρου. Το "π" είναι μια μαθηματική σταθερά που είναι περίπου ίση με 3,14159.

Για να υπολογίσετε τον όγκο ενός κυλίνδρου, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε το εμβαδόν της κυκλικής βάσης (πr^2) με το ύψος του κυλίνδρου (h). Το αποτέλεσμα είναι ο όγκος του κυλίνδρου σε κυβικές μονάδες. Ο όγκος του κυλίνδρου χρησιμοποιείται συνήθως σε πραγματικές εφαρμογές, όπως ο υπολογισμός της ποσότητας ρευστού που μπορεί να περιέχεται σε ένα κυλινδρικό δοχείο, η ποσότητα σκυροδέματος που χρειάζεται για να γεμίσει μια κυλινδρική στήλη ή ο υπολογισμός της ποσότητας αέρα που απαιτείται για να φουσκώσει ένα κυλινδρικό μπαλόνι.