Rezultāts nokopēts

Cilindra tilpuma kalkulators

Bezmaksas tiešsaistes rīks, kas palīdz aprēķināt cilindra tilpumu, pamatojoties uz tā augstumu un rādiusu.

rh
Tilpums
0,00
Diametrs
0,00

Formula to calculate the volume of a cylinder

The formula to calculate the volume of a cylinder is:

V = πr^2h

where V is the volume, r is the radius of the circular base of the cylinder, h is the height of the cylinder, and π (pi) is a mathematical constant approximately equal to 3.14159.

To use this formula, you need to know the values of the radius and height of the cylinder. Simply substitute those values into the formula and solve for the volume, which will be in cubic units (e.g., cubic centimeters, cubic inches, cubic meters, etc.).

Kāds ir cilindra tilpums?

Cilindra tilpums attiecas uz vietas daudzumu, ko aizņem cilindrs. Cilindrs ir trīsdimensiju ģeometriska forma, kurai ir divas paralēlas vienāda izmēra apļveida pamatnes, kas savienotas ar izliektu virsmu. Cilindra tilpumu var aprēķināt, izmantojot formulu V = πr^2h, kur "r" ir apļveida pamatnes rādiuss un "h" ir cilindra augstums. "π" ir matemātiska konstante, kas ir aptuveni vienāda ar 3,14159.

Lai aprēķinātu cilindra tilpumu, varat reizināt apļveida pamatnes laukumu (πr^2) ar cilindra augstumu (h). Rezultāts ir cilindra tilpums kubikvienībās. Cilindra tilpumu parasti izmanto reālajā dzīvē, piemēram, aprēķinot šķidruma daudzumu, ko var saturēt cilindriskā traukā, betona daudzumu, kas nepieciešams, lai piepildītu cilindrisku kolonnu, vai aprēķinātu gaisa daudzumu, kas nepieciešams cilindriska balona piepūšanai.