Rezultāts nokopēts

Taisnā trijstūra kalkulators

Bezmaksas tiešsaistes rīks, kas palīdz aprēķināt dažādas taisnleņķa trijstūra īpašības.

abc
c
0,00
Apgabals
0,00
Perimetrs
0,00

Kas ir taisnleņķa trīsstūris?

Taisnstūris ir trijstūris, kura viens no leņķiem ir 90 grādi (taisns leņķis). Pusi, kas atrodas pretī taisnajam leņķim, sauc par hipotenūzu, bet pārējās divas puses sauc par kājām.

Taisni trīsstūri tiek izmantoti daudzās matemātikas, zinātnes un inženierzinātņu jomās. Piemēram, ģeometrijā trigonometriskās funkcijas (piemēram, sinuss, kosinuss un tangenss) tiek definētas, pamatojoties uz taisnleņķa trijstūra malu attiecībām. Fizikā taisnleņķa trijstūri izmanto, lai aprēķinātu spēkus un ātrumus divdimensiju kustības uzdevumos.

Kas ir Pitagora teorēma?

Pitagora teorēma ir matemātikas pamatteorēma, kas apraksta attiecības starp taisnleņķa trijstūra malām. Tajā teikts, ka hipotenūzas garuma kvadrāts (puse, kas ir pretēja taisnajam leņķim) ir vienāda ar pārējo divu malu (kāju) garumu kvadrātu summu.

Matemātiskā izteiksmē Pitagora teorēmu var izteikt šādi:

a² + b² = c²

kur "a" un "b" ir taisnā trijstūra divu kāju garumi, un "c" ir hipotenūzas garums.

Šī teorēma ir nosaukta sengrieķu matemātiķa Pitagora vārdā, kurš tiek atzīts par tās atklājumu, lai gan babilonieši un indieši šo teorēmu zināja ilgi pirms Pitagora. Pitagora teorēma tiek plaši izmantota dažādās jomās, tostarp ģeometrijā, trigonometrijā un fizikā, un tai ir daudz praktisku pielietojumu.