Výsledek zkopírován

Kalkulačka pravého trojúhelníku

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže vypočítat různé vlastnosti pravoúhlého trojúhelníku.

abc
c
0,00
Plocha
0,00
Obvod
0,00

Co je to pravoúhlý trojúhelník?

Pravoúhlý trojúhelník je trojúhelník, jehož jeden ze svých úhlů měří 90 stupňů (pravý úhel). Strana protilehlá pravému úhlu se nazývá přepona a další dvě strany se nazývají nohy.

Pravoúhlé trojúhelníky se používají v mnoha oblastech matematiky, vědy a techniky. Například v geometrii jsou goniometrické funkce (jako je sinus, kosinus a tangens) definovány na základě poměrů stran pravoúhlého trojúhelníku. Ve fyzice se pravoúhlé trojúhelníky používají k výpočtu sil a rychlostí ve dvourozměrných pohybových úlohách.

Co je Pythagorova věta?

Pythagorova věta je základní věta v matematice, která popisuje vztah mezi stranami pravoúhlého trojúhelníku. Uvádí, že druhá mocnina délky přepony (strana protilehlá pravému úhlu) se rovná součtu druhých mocnin délek ostatních dvou stran (noh).

Matematicky lze Pythagorovu větu vyjádřit jako:

a² + b² = c²

kde "a" a "b" jsou délky dvou ramen pravoúhlého trojúhelníku a "c" je délka přepony.

Tato věta je pojmenována po starověkém řeckém matematikovi Pythagorovi, kterému je připisován její objev, ačkoli tuto větu znali Babylóňané a Indové dávno před Pythagorem. Pythagorova věta je široce používána v různých oblastech, včetně geometrie, trigonometrie a fyziky, a má četné praktické aplikace.