Výsledek zkopírován

Kalkulačka radiánů na stupně

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže převést úhel v radiánech na ekvivalentní úhel ve stupních.

stupňů
0 °

Radiány a stupně

Radiány a stupně jsou dvě různé jednotky měření úhlů v kruhu. Kruh má 360 stupňů neboli 2π radiány.

Stupně jsou mírou úhlu na základě kruhu s 360 stupni, kde každý stupeň je roven 1/360 celého kruhu. To znamená, že pravý úhel je roven 90 stupňům, rovný úhel je roven 180 stupňům a celý kruh je roven 360 stupňům.

Na druhé straně radiány jsou mírou úhlu na základě poloměru kruhu. Jeden radián je definován jako úhel sevřený ve středu kružnice obloukem o obvodu kružnice, jehož délka se rovná poloměru kružnice. To znamená, že celý kruh se rovná 2π radiánům a pravý úhel se rovná π/2 radiánům.

Radiány se často používají v matematických výpočtech zahrnujících kruhy a trigonometrii, zatímco stupně se běžněji používají v každodenních aplikacích. Obě jednotky jsou však užitečné a lze je převést z jedné na druhou pomocí jednoduchého vzorce:

Radiány = (stupně x π) / 180

Stupně = (radiány x 180) / π