Resultat copiat

Calculadora de radians a graus

Eina en línia gratuïta que us ajuda a convertir un angle en radians al seu angle equivalent en graus.

Graus
0 °

Radians i graus

Radians i graus són dues unitats diferents d'angles de mesura en un cercle. Un cercle té 360 graus o 2π radians.

Els graus són una mesura d'angle basada en un cercle de 360 ​​graus, on cada grau és igual a 1/360 d'un cercle complet. Això vol dir que un angle recte és igual a 90 graus, un angle recte és igual a 180 graus i un cercle complet és igual a 360 graus.

Els radiants, en canvi, són una mesura de l'angle basada en el radi de un cercle. Un radi es defineix com l'angle subtessant al centre d'un cercle per un arc de la circumferència del cercle igual en longitud al radi del cercle. Això vol dir que un cercle complet és igual a 2π radians, i un angle recte és igual a π/2 radians.

Els radians s'utilitzen sovint en càlculs matemàtics que impliquen cercles i trigonometria, mentre que els graus s'utilitzen més habitualment en aplicacions quotidianes. Tanmateix, ambdues unitats són útils i es poden convertir d'una a l'altra mitjançant una fórmula senzilla:

Radians = (Graus x π) / 180

Graus = (Radians x 180) / π