Resultat copiat

Calculadora de graus a radians

Eina en línia gratuïta que us ajuda a convertir un angle donat en graus al seu valor equivalent en radians.

Radians
0,00

Graus i radians

Els graus i els radians són unitats de mesura que s'utilitzen per expressar angles en matemàtiques.

Els graus són la unitat de mesura més comuna per als angles i es basen en dividir un cercle en 360 parts iguals. Cada part s'anomena grau i el símbol dels graus és "°". Per exemple, un angle recte mesura 90 graus (90°) i un cercle complet mesura 360 graus (360°).

Els radians són una unitat de mesura alternativa per als angles i es basen en la longitud de l'arc de cercle. . Un radi es defineix com l'angle subtessant al centre d'un cercle per un arc que és igual en longitud al radi del cercle. El símbol dels radians és "rad". Per exemple, un angle recte mesura π/2 radians (o 1,57 radians) i un cercle complet mesura 2π radians (o aproximadament 6,28 radians).

Els radians solen ser preferits en matemàtiques perquè simplifiquen moltes fórmules, especialment les que impliquen funcions trigonomètriques. com el sinus, el cosinus i la tangent. A més, els radians són una unitat adimensional, el que significa que es poden utilitzar per comparar angles de diferents mides sense necessitat d'un factor de conversió.