Resultat copiat

Calculadora de fracció a percentatge

Eina en línia gratuïta que us ajuda a convertir una fracció en percentatge.


Percentatge
0,00 %

Com convertir fracció en percentatge?

Per convertir una fracció en percentatge, podeu seguir aquests passos:

  1. Dividiu el numerador (número superior) de la fracció pel denominador (número inferior).
  2. Multiplica el resultat del pas 1 per 100 per obtenir el percentatge.
  3. Escriu el percentatge amb el símbol de percentatge (%).

Aquí teniu un exemple:

Converteix la fracció 3/4 en un percentatge.

3 ÷ 4 = 0.75
0.75 x 100 = 75
= 75%

Per tant, 3/4 és igual al 75% quan es converteix en percentatge.