Keputusan disalin

Kalkulator Pecahan Kepada Peratusan

Alat dalam talian percuma yang membantu anda menukar pecahan kepada peratusan.


Peratusan
0.00 %

Bagaimana untuk menukar pecahan kepada peratusan?

Untuk menukar pecahan kepada peratusan, anda boleh mengikuti langkah berikut:

  1. Bahagikan pengangka (nombor atas) pecahan dengan penyebut (nombor bawah).
  2. Darabkan hasil daripada langkah 1 dengan 100 untuk mendapatkan peratusan.
  3. Tulis peratusan dengan simbol peratus (%).

Berikut ialah contoh:

Tukarkan pecahan 3/4 kepada peratusan.

3 ÷ 4 = 0.75
0.75 x 100 = 75
= 75%

Oleh itu 3/4 adalah bersamaan dengan 75% apabila ditukar kepada peratusan.