Resultat kopiert

Brøk til prosentkalkulator

Gratis online verktøy som hjelper deg å konvertere en brøk til en prosentandel.


Prosent
0,00 %

Hvordan konvertere brøk til prosent?

For å konvertere en brøk til en prosentandel, kan du følge disse trinnene:

  1. Del telleren (øverste nummer) av brøken med nevneren (nederste tall).
  2. Multipliser resultatet fra trinn 1 med 100 for å få prosenten.
  3. Skriv prosentandelen med prosentsymbolet (%).

Her er et eksempel:

Konverter brøkdelen 3/4 til en prosentandel.

3 ÷ 4 = 0.75
0.75 x 100 = 75
= 75%

Derfor er 3/4 lik 75 % når det konverteres til en prosentandel.