Rezultat kopiran

Kalkulator razlomka u postotak

Besplatan mrežni alat koji vam pomaže pretvoriti razlomak u postotak.


Postotak
0,00 %

Kako pretvoriti razlomak u postotak?

Za pretvaranje razlomka u postotak, možete slijediti ove korake:

  1. Podijelite brojnik (gornji broj) razlomka s nazivnikom (donji broj).
  2. Pomnožite rezultat iz koraka 1 sa 100 da biste dobili postotak.
  3. Zapišite postotak simbolom postotka (%).

Evo primjera:

Pretvorite razlomak 3/4 u postotak.

3 ÷ 4 = 0.75
0.75 x 100 = 75
= 75%

Stoga je 3/4 jednako 75% kada se pretvori u postotak.