Rezultat kopiran

Kalkulator radijana u stupnjeve

Besplatni online alat koji vam pomaže pretvoriti kut u radijanima u njegov ekvivalentni kut u stupnjevima.

stupnjeve
0 °

Radijani i stupnjevi

Radijani i stupnjevi su dvije različite jedinice za mjerenje kutova u krugu. Krug ima 360 stupnjeva ili 2π radijana.

Stupnjevi su mjera kuta koja se temelji na krugu od 360 stupnjeva, gdje je svaki stupanj jednak 1/360 punog kruga. To znači da je pravi kut jednak 90 stupnjeva, ravni kut jednak 180 stupnjeva, a puni krug jednak 360 stupnjeva.

Radijani su, s druge strane, mjera kuta koja se temelji na polumjeru krug. Jedan radijan definiran je kao kut koji u središtu kruga spaja luk opsega kruga jednake duljine polumjeru kruga. To znači da je puni krug jednak 2π radijana, a pravi kut jednak π/2 radijana.

Radijani se često koriste u matematičkim izračunima koji uključuju krugove i trigonometriju, dok se stupnjevi češće koriste u svakodnevnim primjenama. Međutim, obje jedinice su korisne i mogu se pretvoriti iz jedne u drugu pomoću jednostavne formule:

Radijani = (Stupnjevi x π) / 180

Stupnjevi = (Radijani x 180) / π