Rezultat kopiran

Kalkulator dijagonale pravokutnika

Besplatni online alat koji vam pomaže izračunati duljinu dijagonale pravokutnika na temelju njegove širine i visine.

hwd
Dijagonala (d)
0,00

Kako izračunati duljinu dijagonale pravokutnika?

Za izračun duljine dijagonale pravokutnika, možete koristiti Pitagorin poučak, koji kaže da je kvadrat duljine hipotenuze (u ovom slučaju, dijagonale) pravokutnog trokuta jednak zbroju kvadrati duljina druge dvije stranice.

U slučaju pravokutnika, dijagonala tvori pravokutni trokut sa širinom i visinom pravokutnika kao druge dvije strane. Stoga možete upotrijebiti Pitagorin teorem za izračunavanje duljine dijagonale na sljedeći način:

d² = w² + h²

Da biste dobili stvarnu duljinu dijagonale, trebate izvaditi kvadratni korijen iz obje strane jednadžbe:

d = √(w² + h²)

Ova formula će vam dati duljina dijagonale pravokutnika, u istoj mjernoj jedinici kao širina i visina pravokutnika. Možete koristiti kalkulator ili internetski kalkulator dijagonale pravokutnika da biste pojednostavili izračune.

Što je zlatni pravokutnik?

Zlatni pravokutnik je pravokutnik čiji je omjer duljine i širine jednak zlatnom rezu, približno 1,618. Zlatni rez je matematički koncept koji se proučava od davnina i vjeruje se da ima estetska i harmonijska svojstva. Označava se grčkim slovom fi (φ).

U zlatnom pravokutniku duža stranica je otprilike 1,618 puta veća od duljine kraće stranice. Vjeruje se da je ovaj omjer estetski ugodan i često se nalazi u umjetnosti i arhitekturi, jer se smatra da stvara osjećaj ravnoteže i harmonije.

Zlatni pravokutnici također imaju jedinstvena geometrijska svojstva. Ako izrežete kvadrat od zlatnog pravokutnika, preostali pravokutnik je također zlatni pravokutnik. Ovo svojstvo je poznato kao samosličnost, a javlja se jer je omjer duljina stranica izvornog pravokutnika isti kao omjer duljina stranica preostalog pravokutnika.