Rezultat kopiran

Kalkulator duljine luka

Besplatan online alat koji vam pomaže izračunati duljinu luka kruga, s obzirom na njegov polumjer i kut luka u stupnjevima ili radijanima.

θrs
Duljina luka (s)
0,00
Duljina tetive
0,00
Površina sektora
0,00

Što je duljina luka?

Duljina luka je udaljenost duž zakrivljene linije ili luka koji čini dio opsega kruga. U geometriji, luk je definiran kao dio opsega kruga. Duljina luka je udaljenost duž luka između dvije krajnje točke.

Duljina luka ovisi o polumjeru kružnice i mjeri središnjeg kuta koji spaja luk. Središnji kut je kut koji čine dva polumjera kružnice, s vrhom u središtu kružnice.

Da biste izračunali duljinu luka, možete koristiti formulu:

Duljina luka = (središnji kut / 360) x (2 x pi x radijus)

gdje se središnji kut mjeri u stupnjevima, pi je matematički konstanta približno jednaka 3,14, a radijus je udaljenost od središta kruga do bilo koje točke na obodu.

Duljina luka koristi se u raznim područjima, kao što su geometrija, trigonometrija, fizika i inženjerstvo, za određivanje udaljenosti duž krivulje ili luka.