Rezultat kopiran

Kalkulator udaljenosti između dvije točke

Besplatni online alat koji vam pomaže izračunati udaljenost između dvije točke u dvodimenzionalnom koordinatnom sustavu. Dvije su točke određene svojim koordinatama koje su dane kao (x1, y1) i (x2, y2).

Udaljenost
0,00

Kako izračunati udaljenost između dviju točaka?

Udaljenost između dviju točaka u dvodimenzionalnom koordinatnom sustavu duljina je ravne linije koja spaja dvije točke. Izračunava se pomoću Pitagorinog poučka, koji kaže da je u pravokutnom trokutu kvadrat hipotenuze (najdulje stranice) jednak zbroju kvadrata druge dvije stranice.

Udaljenost između dviju točaka može biti izračunava se pomoću sljedeće formule:

udaljenost = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

gdje √ predstavlja funkciju kvadratnog korijena.

Na primjer, recimo da želimo pronaći udaljenost između točaka (3, 4) i (8, 12).

Koristeći formulu, udaljenost = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9.43

Dakle, udaljenost između dvije točke (3, 4) i (8, 12) iznosi približno 9,43.