Keputusan disalin

Kalkulator Jarak Antara Dua Mata

Alat dalam talian percuma yang membantu anda mengira jarak antara dua titik dalam sistem koordinat dua dimensi. Kedua-dua titik ditentukan oleh koordinatnya, yang diberikan sebagai (x1, y1) dan (x2, y2).

Jarak
0.00

Bagaimana untuk mengira jarak antara dua titik?

Jarak antara dua titik dalam sistem koordinat dua dimensi ialah panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik. Ia dikira menggunakan teorem Pythagoras, yang menyatakan bahawa dalam segi tiga tepat, segi empat sama hipotenus (sisi terpanjang) adalah sama dengan hasil tambah kuasa dua dua sisi yang lain.

Jarak antara dua titik boleh dikira menggunakan formula berikut:

jarak = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

di mana √ mewakili fungsi punca kuasa dua.

Sebagai contoh, katakan kita ingin mencari jarak antara titik (3, 4) dan (8, 12).

Menggunakan formula, jarak = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9.43

Oleh itu, jarak antara dua titik (3, 4) dan (8, 12) adalah lebih kurang 9.43.