Resultat kopieret

Distance Between Two Points Calculator

Gratis onlineværktøj, der hjælper dig med at beregne afstanden mellem to punkter i et todimensionalt koordinatsystem. De to punkter er specificeret ved deres koordinater, som er givet som (x1, y1) og (x2, y2).

Ryd
Afstand
0,00

Hvordan beregner man afstanden mellem to punkter?

Afstanden mellem to punkter i et todimensionalt koordinatsystem er længden af ​​den rette linje, der forbinder de to punkter. Det beregnes ved hjælp af Pythagoras sætning, som siger, at i en retvinklet trekant er kvadratet på hypotenusen (den længste side) lig med summen af ​​kvadraterne på de to andre sider.

Afstanden mellem de to punkter kan være beregnet ved hjælp af følgende formel:

afstand = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

hvor √ repræsenterer kvadratrodsfunktionen.

Lad os f.eks. sige, at vi vil finde afstand mellem punkterne (3, 4) og (8, 12).

Ved at bruge formlen, afstand = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9,43

Derfor er afstanden mellem de to punkter (3, 4) og (8, 12) er ca. 9,43.