Resultat kopieret

Endpoint Calculator

Gratis onlineværktøj, der hjælper dig med at beregne endepunktet for et linjestykke i et todimensionalt koordinatsystem, givet koordinaterne for det andet endepunkt (x₁, y₁) og koordinaterne for midtpunktet (xₘ, yₘ).

Ryd
Slutpunkt (x₂, y₂)
(0, 0)

Hvad er et endepunkt i et todimensionelt koordinatsystem?

I et 2-dimensionelt koordinatsystem refererer et endepunkt til et af de to punkter, der definerer et linjestykke. Et linjestykke er en del af en linje, der har to endepunkter og strækker sig mellem dem.

Hvert endepunkt af et linjestykke er repræsenteret af et par koordinater (x, y), som angiver dets position i koordinatplanet. X-koordinaten angiver endepunktets position på den vandrette akse, mens y-koordinaten angiver dens position på den lodrette akse.

At kende koordinaterne for endepunkterne for et linjestykke kan være vigtigt i forskellige applikationer, der involverer geometri eller rumlig analyse. For eksempel kan du bruge koordinaterne til at beregne længden, hældningen eller retningen af ​​linjestykket eller til at bestemme dets forhold til andre objekter i koordinatsystemet.