Resultat kopieret

Quotient And Remainder Calculator

Gratis onlineværktøj, der hjælper dig med at dividere to tal og bestemme kvotienten og resten af ​​divisionen.

Ryd
Kvotient
0
Resten
0,00

Quotient og rest

I matematik, når vi dividerer et tal (dividenden) med et andet tal (divisoren), kan vi få to resultater: en kvotient og en rest.

Kvotienten repræsenterer antallet af gange, divisoren går ligeligt ind i dividenden, mens resten repræsenterer det beløb, der er tilbage efter at have divideret så meget som muligt med divisoren.

Hvis vi for eksempel dividerer 23 med 5, er kvotienten 4, og resten er 3. Det betyder, at 5 går ind i 23 fire gange, med 3 tilbage.

Vi kan udtrykke denne division ved at bruge følgende ligning:

23 = 5 × 4 + 3

Her er 4 kvotienten og 3 er resten.

Generelt, hvis vi dividerer et tal a med et andet tal b, kan vi udtrykke det som:

a = b × q + r

hvor q er kvotienten og r er resten.