Резултатът е копиран

Калкулатор за частно и остатък

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да разделите две числа и да определите частното и остатъка от делението.

Частно
0
Остатък
0,00

Частно и остатък

В математиката, когато разделим едно число (делимо) на друго число (делител), можем да получим два резултата: частно и остатък.

Частното представлява броя пъти, когато делителят влиза равномерно в дивидента, докато остатъкът представлява сумата, останала след разделянето на колкото е възможно повече на делителя.

Например, ако разделим 23 на 5, частното е 4, а остатъкът е 3. Това означава, че 5 влиза в 23 четири пъти, като остават 3.

Можем да изразим това деление с помощта на следното уравнение:

23 = 5 × 4 + 3

Тук 4 е частното, а 3 е остатъкът.

Като цяло, ако разделим число a на друго число b, можем да го изразим като:

a = b × q + r

където q е частното, а r е остатъкът.