Resultat kopiert

Quotient And Remainder Calculator

Gratis online verktøy som hjelper deg å dele to tall og bestemme kvotienten og resten av divisjonen.

Kvotient
0
Resten
0,00

Kvotient og rest

I matematikk, når vi deler ett tall (utbyttet) med et annet tall (deleren), kan vi få to resultater: en kvotient og en rest.

Kvotienten representerer antall ganger divisoren går jevnt inn i utbyttet, mens resten representerer beløpet som er igjen etter å dele så mye som mulig med divisoren.

For eksempel, hvis vi deler 23 med 5, er kvotienten 4 og resten er 3. Dette betyr at 5 går inn i 23 fire ganger, med 3 til overs.

Vi kan uttrykke denne inndelingen ved å bruke følgende ligning:

23 = 5 × 4 + 3

Her er 4 kvotienten og 3 er resten.

Generelt, hvis vi deler et tall a med et annet tall b, kan vi uttrykke det slik:

a = b × q + r

hvor q er kvotienten og r er resten.