Resultat kopiert

Konvolumkalkulator

Gratis online verktøy som hjelper deg med å beregne volumet til en kjegle. En kjegle er en tredimensjonal form som har en sirkulær base og en spiss topp.

Volum
0,00

Hvordan beregne volumet til en kjegle?

Formelen for volumet til en kjegle er:

V = 1/3 * π * r^2 * h

Hvor V er volumet, π er den matematiske konstanten pi (omtrent lik 3,14), r er radiusen til den sirkulære basen av kjeglen, og h er høyden på kjeglen.

Derfor, for å beregne volumet til en kjegle, må du kjenne dens radius og høyde, og deretter koble disse verdiene inn i formelen ovenfor.