Resultat copiat

Calculadora de volum del con

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular el volum d'un con. Un con és una forma tridimensional que té una base circular i una part superior punxeguda.

Volum
0,00

Com calcular el volum d'un con?

La fórmula del volum d'un con és:

V = 1/3 * π * r^2 * h

On V és el volum, π és la constant matemàtica pi (aproximadament igual a 3,14), r és el radi de la base circular del con, i h és l'alçada del con.

Per tant, per calcular el volum d'un con, cal conèixer el seu radi i alçada i, a continuació, connectar aquests valors a la fórmula anterior.