Resultat copiat

Calculadora de pendent entre dos punts

Eina en línia gratuïta que us ajuda a trobar el pendent d'una línia recta que passa per dos punts donats en un sistema de coordenades bidimensionals.

Resultat
0,00

Què és el pendent en un sistema de coordenades bidimensional?

En un sistema de coordenades bidimensional, el pendent és una mesura de la pendent d'una línia. Es defineix com la relació entre el canvi vertical (la pujada) i el canvi horitzontal (la carrera) entre dos punts qualsevol de la línia.

Més específicament, donats dos punts en una línia amb coordenades (x1, y1) i ( x2, y2), el pendent de la recta es pot calcular mitjançant la fórmula següent:

pendent = (y2 - y1) / (x2 - x1)

Com a alternativa, el pendent també es pot expressar en termes de l'angle que el la línia fa amb l'eix horitzontal, que ve donat per la tangent d'aquest angle.