Tulemus kopeeritud

Kahe punkti vahelise kalde kalkulaator

Tasuta võrgutööriist, mis aitab leida kahemõõtmelises koordinaatsüsteemis kahte etteantud punkti läbiva sirge kaldenurka.

Tulemus
0,00

Mis on kalle kahemõõtmelises koordinaatsüsteemis?

Kahemõõtmelises koordinaatsüsteemis näitab kalle, kui järsk on sirge. See on määratletud kui vertikaalse muutuse (tõusu) ja horisontaalse muutuse (jooks) suhe joone mis tahes kahe punkti vahel.

Täpsemalt, kui on antud kaks punkti joonel koordinaatidega (x1, y1) ja ( x2, y2), saab joone kalde arvutada järgmise valemi abil:

kalle = (y2 - y1) / (x2 - x1)

Teise võimalusena võib kallet väljendada ka nurga all, mille joon teeb horisontaalteljega, mis on antud selle nurga puutujaga.