Výsledek zkopírován

Kalkulačka sklonu mezi dvěma body

Bezplatné online nástroj, který vám pomůže najít sklon přímky, která prochází dvěma danými body ve dvourozměrném souřadnicovém systému.

Výsledek
0,00

Jaký je sklon ve dvourozměrném souřadnicovém systému?

Ve dvourozměrném souřadnicovém systému je sklon měřítkem toho, jak strmá je čára. Je definován jako poměr vertikální změny (vzestupu) k horizontální změně (průběhu) mezi libovolnými dvěma body na přímce.

Přesněji řečeno, pokud jsou dány dva body na přímce se souřadnicemi (x1, y1) a (x2, y2), sklon přímky lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

sklon = (y2 - y1) / (x2 - x1)

Alternativně lze sklon vyjádřit také úhlem, který přímka svírá s vodorovnou osou, který je dán tečnou tohoto úhlu.