Výsledek zkopírován

Kalkulačka objemu kužele

Bezplatné online nástroj, který vám pomůže vypočítat objem kužele. Kužel je trojrozměrný tvar, který má kruhovou základnu a špičatý vrchol.

Objem
0,00

Jak vypočítat objem kužele?

Vzorec pro objem kužele je:

V = 1/3 * π * r^2 * h

Kde V je objem, π je matematická konstanta pi (přibližně rovna 3,14), r je poloměr kruhové základny kužele a h je výška kužele.

Pro výpočet objemu kužele tedy potřebujete znát jeho poloměr a výšku a poté tyto hodnoty zapojit do výše uvedeného vzorce.