Výsledek zkopírován

Kalkulačka stupňů na radiány

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže převést úhel daný ve stupních na ekvivalentní hodnotu v radiánech.

radiánů
0,00

Stupně a radiány

Stupně a radiány jsou obě jednotky měření používané k vyjádření úhlů v matematice.

Stupně jsou nejběžnější jednotkou měření úhlů a jsou založeny na rozdělení kruhu na 360 stejných částí. Každá část se nazývá stupeň a symbol stupňů je "°". Například pravý úhel měří 90 stupňů (90°) a celý kruh měří 360 stupňů (360°).

Radián je alternativní jednotkou měření úhlů a je založen na délce oblouku kruhu . Jeden radián je definován jako úhel sevřený ve středu kruhu obloukem, jehož délka je stejná jako poloměr kruhu. Symbol pro radiány je "rad". Například pravý úhel měří π/2 radiánů (nebo 1,57 radiánů) a celý kruh měří 2π radiánů (nebo přibližně 6,28 radiánů).

Radiány jsou často preferovány v matematice, protože zjednodušují mnoho vzorců, zejména ty, které zahrnují goniometrické funkce jako je sinus, kosinus a tangens. Radiány jsou navíc bezrozměrnou jednotkou, což znamená, že je lze použít k porovnání úhlů různých velikostí bez potřeby převodního faktoru.