Резултатът е копиран

Калкулатор за градуси в радиани

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да конвертирате ъгъл, даден в градуси, в еквивалентната му стойност в радиани.

Радиани
0,00

Градуси и радиани

Градусите и радианите са мерни единици, използвани за изразяване на ъгли в математиката.

Градусите са най-разпространената мерна единица за ъгли и се основават на разделянето на кръг на 360 равни части. Всяка част се нарича градус, а символът за градуси е "°". Например прав ъгъл измерва 90 градуса (90°), а пълен кръг измерва 360 градуса (360°).

Радианите са алтернативна мерна единица за ъгли и се основават на дължината на дъгата на окръжност . Един радиан се определя като ъгъл, сключен в центъра на окръжност от дъга, която е равна по дължина на радиуса на окръжността. Символът за радиани е "рад". Например прав ъгъл измерва π/2 радиана (или 1,57 радиана), а пълен кръг измерва 2π радиана (или приблизително 6,28 радиана).

Радианите често се предпочитат в математиката, защото опростяват много формули, особено тези, включващи тригонометрични функции като синус, косинус и тангенс. Освен това радианите са безразмерна единица, което означава, че могат да се използват за сравняване на ъгли с различни размери без необходимост от коефициент на преобразуване.