Резултатът е копиран

Експонентен калкулатор

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да извършвате изчисления, включващи експоненти, които са съкратен начин за писане на многократно умножение на число само по себе си.

Резултат
0,00

Как да изчислите степен?

За да изчислите степен, трябва да използвате основното число и степента или степента. Основната формула за показател е:

a^n

където "a" е основното число, а "n" е степента или степента.

За да изчислите стойността на степен, можете да използвате многократно умножение на основното число "a" само по себе си "n" пъти. Например:

2^3 = 2 x 2 x 2 = 8

В този случай 2 е основното число, а 3 е степента или степента.

Алтернативно можете да използвате функцията за степен на калкулатор или компютър. Функцията за мощност често се обозначава със символа "^". Например, за да изчислите 2^3 на калкулатор или компютър, трябва да въведете:

2^3

и резултатът ще бъде 8.

Експонентите също могат да бъдат отрицателни или дробни. За да изчислите отрицателна степен, можете да използвате реципрочната стойност на основата, повдигната към положителна степен. Например:

2^-3 = 1 / 2^3 = 0.125

За да изчислите дробна степен, можете да използвате функцията за корен. Например:

4^(1/2) = √4 = 2

В този случай 4 е основното число, а 1/2 е дробната степен или степен, което е еквивалентно на корен квадратен от 4.