Резултатът е копиран

Калкулатор за кубичен корен

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да намерите кубичния корен на дадено число (x).

x3
Кубичен корен
0,00

Как да изчислим кубичен корен?

За да изчислите кубичния корен на число, можете да използвате следната формула:

Кубичен корен от n = n^(1/3)

Където n е числото, което искате да намерите кубичният корен на.

Например, за да намерите кубичния корен от 27, можете да приложите тази формула, както следва:

27^(1/3)

= 3

Следователно, кубичният корен от 27 е 3.

Друг пример, за да намерите кубичния корен от 64, вие може да приложи тази формула, както следва:

64^(1/3)

= 4

Следователно кубичният корен от 64 е 4.

Какво е кубичен корен?

Кубичният корен е стойността, която, умножена по себе си два пъти (т.е. повдигната на степен 3), дава оригиналното число. С други думи, кубичният корен на число е стойност, която, умножена по себе си три пъти, дава оригиналното число. Например, кубичният корен от 8 е 2, защото 2, повдигнато на степен 3, е равно на 8.

Кубичният корен от отрицателно число също е реално число, но е отрицателно, тъй като кубът от отрицателно число е отрицателен. Символът за кубичен корен е ∛.

Корен кубичен от число 1-20

√11
√21.259921
√31.44225
√41.587401
√51.709976
√61.817121
√71.912931
√82
√92.080084
√102.154435
√112.22398
√122.289428
√132.351335
√142.410142
√152.466212
√162.519842
√172.571282
√182.620741
√192.668402
√202.714418