Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής ρίζας κύβου

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να βρείτε την κυβική ρίζα ενός δεδομένου αριθμού (x).

x3
Κυβική ρίζα
0,00

Πώς να υπολογίσετε μια ρίζα κύβου;

Για να υπολογίσετε την κυβική ρίζα ενός αριθμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο:

Κυβική ρίζα του n = n^(1/3)

Όπου n είναι ο αριθμός που θέλετε να βρείτε η κυβική ρίζα του.

Για παράδειγμα, για να βρείτε την κυβική ρίζα του 27, μπορείτε να εφαρμόσετε αυτόν τον τύπο ως εξής:

27^(1/3)

= 3

Επομένως, η κυβική ρίζα του 27 είναι 3.

Ένα άλλο παράδειγμα, για να βρείτε την κυβική ρίζα του 64, μπορεί να εφαρμόσει αυτόν τον τύπο ως εξής:

64^(1/3)

= 4

Επομένως, η κυβική ρίζα του 64 είναι 4.

Τι είναι η κυβική ρίζα;

Η κυβική ρίζα είναι η τιμή που όταν πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό της δύο φορές (δηλαδή ανυψωθεί στη δύναμη του 3), δίνει τον αρχικό αριθμό. Με άλλα λόγια, η κυβική ρίζα ενός αριθμού είναι μια τιμή που, όταν πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό της τρεις φορές, δίνει τον αρχικό αριθμό. Για παράδειγμα, η κυβική ρίζα του 8 είναι 2 επειδή το 2 ανυψωμένο στη δύναμη του 3 ισούται με 8.

Η κυβική ρίζα ενός αρνητικού αριθμού είναι επίσης πραγματικός αριθμός, αλλά είναι αρνητικός, καθώς ο κύβος ενός αρνητικού αριθμού είναι αρνητικός. Το σύμβολο για την κυβική ρίζα είναι ∛.

Η κυβική ρίζα του αριθμού 1-20

√11
√21.259921
√31.44225
√41.587401
√51.709976
√61.817121
√71.912931
√82
√92.080084
√102.154435
√112.22398
√122.289428
√132.351335
√142.410142
√152.466212
√162.519842
√172.571282
√182.620741
√192.668402
√202.714418