Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Circumference And Area Calculator

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε την περιφέρεια και το εμβαδόν ενός κύκλου με βάση την ακτίνα του.

r
Περιφέρεια (γ)
0,00
Εμβαδόν
0,00
Διάμετρος
0,00

Ποια είναι η περιφέρεια ενός κύκλου;

Η περιφέρεια ενός κύκλου είναι η απόσταση γύρω από την εξωτερική άκρη ή το όριο του κύκλου. Είναι το συνολικό μήκος της περιμέτρου του κύκλου. Η περιφέρεια υπολογίζεται με τον τύπο:

Περιφέρεια = 2 x π x r

όπου r είναι η ακτίνα του κύκλου και π (pi) είναι μια μαθηματική σταθερά που είναι περίπου ίση με 3,14.

Η περιφέρεια είναι μια σημαντική ιδιότητα ενός κύκλου και χρησιμοποιείται σε διάφορους μαθηματικούς και επιστημονικούς υπολογισμούς που περιλαμβάνουν κύκλους, όπως η εύρεση του μήκους ενός τόξου, του εμβαδού ενός τομέα ή του όγκου ενός κυλίνδρου.

Ποιο είναι το εμβαδόν ενός κύκλου;

Το εμβαδόν ενός κύκλου είναι το συνολικό διάστημα εντός του ορίου ή της περιφέρειας του κύκλου. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο:

Εμβαδόν = π x r^2

όπου r είναι η ακτίνα του κύκλου και π (pi) είναι μια μαθηματική σταθερά που είναι περίπου ίση με 3,14.