निकाल कॉपी केला

परिघ आणि क्षेत्र कॅल्क्युलेटर

विनामूल्य ऑनलाइन टूल जे तुम्हाला वर्तुळाच्या त्रिज्येच्या आधारावर परिघ आणि क्षेत्रफळ मोजण्यात मदत करते.

r
परिघ (c)
0.00
क्षेत्रफळ
0.00
व्यास
0.00

वर्तुळाचा घेर किती असतो?

वर्तुळाचा घेर म्हणजे वर्तुळाच्या बाह्य काठाच्या किंवा सीमेभोवतीचे अंतर. ही वर्तुळाच्या परिमितीची एकूण लांबी आहे. सूत्र वापरून परिघाची गणना केली जाते:

परिघ = 2 x π x r

जेथे r ही वर्तुळाची त्रिज्या आहे आणि π (pi) हे गणितीय स्थिरांक आहे जे अंदाजे 3.14 च्या समान आहे.

घेर हा वर्तुळाचा एक महत्त्वाचा गुणधर्म आहे आणि तो वर्तुळाचा समावेश असलेल्या विविध गणिती आणि वैज्ञानिक गणनेमध्ये वापरला जातो, जसे की कमानीची लांबी, क्षेत्राचे क्षेत्रफळ किंवा सिलेंडरचे खंड शोधणे.

वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती आहे?

वर्तुळाचे क्षेत्रफळ म्हणजे वर्तुळाच्या सीमा किंवा परिघामधील एकूण जागा. हे सूत्र वापरून मोजले जाते:

क्षेत्रफळ = π x r^2

जेथे r ही वर्तुळाची त्रिज्या आहे आणि π (pi) हे गणितीय स्थिरांक आहे जे अंदाजे 3.14 च्या समान आहे.